Prawo morskie

Opublikowane w: prawo morskie

  • Prawo morskie
    Prawo morskie, ilustracja

W tematyce obrotu i handlu morskiego doradzamy naszym klientom na każdym etapie transportu ich ładunków podczas żeglugi morskiej. Mając na uwadze zarówno bezpieczeństwo jak i interes ekonomiczny uczestników „shippingu” staramy się optymalizować ich decyzje odnośnie:

• wyboru właściwego ubezpieczyciela,
• wysokości stawek ubezpieczeniowych dla
wskazanych rodzajów ładunków,
• rodzaju zawieranych umów przewozu morskiego,
• uczestnictwa w awarii wspólnej oraz w
wypadkach i zderzeniach,
• aresztu jednostek morskich.

Na zlecenie naszych klientów prowadzimy także sprawy z zakresu:

• analizy i opracowywania kontraktów stoczniowych,
• procedur rejestracji jednostek morskich,
• ustanowienia hipotek, zastawów i przywilei na statkach morskich,
• restrukturyzacji majątku shippingowego,
• postępowań przed organami administracji morskiej.
• pełnej obsługi armatorów polskich i zagranicznych w portach polskich.

Reprezentujemy armatorów krajowych i zagranicznych oraz pozostałych uczestników obrotu morskiego w portach polskich, jak również w postępowaniach sądowych i arbitrażowych.

W imieniu członków załóg dochodzimy wypłat zaległych należności od pracodawców krajowych i zagranicznych, a także odszkodowań z tytułu wypadków na statkach i pozostałych jednostkach morskich. Reprezentujemy marynarzy w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji morskiej.


Login