Zasady współpracy

  • Zasady współpracy
    Zasady współpracy, ilustracja

Naszym Klientom poszukującym stałej,kompleksowej
i profesjonalnej obsługi prawnej proponujemy
współpracę wynikającą z zawartej umowy określającej:

* miesięczny limit czasu pracy prawnika Kancelarii
oraz zakres wykonywanych usług,
* stałą opłatę w formie zryczałtowanego wynagrodzenia,
* dodatkową stawkę godzinową w przypadku przekroczenia miesięcznego limitu
czasu pracy prawnika Kancelarii.


Podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonane usługi jest
miesięczne zestawienie obejmujące informacje o:

* rodzaju wykonanych czynności,
* czasie przeznaczonym na ich wykonanie,
* opłatach uiszczonych w toku wykonywanych czynności,
* uwzględnieniu dodatkowych opłat za przekroczony
miesięczny limit czasu pracy prawnika Kancelarii.

Podstawą rozliczenia z Klientem jest stawka za rozpoczętą godzinę zegarową. Wysokość stawki uzależniona jest od szybkości reakcji oczekiwanej przez Klienta przy wykonywaniu konkretnego zlecenia.Login