Usługi prawne

  • Usługi prawne
    Usługi prawne, ilustracja

Służymy wiedzą i doświadczeniem w każdej dziedzinie prawa i na wszystkich płaszczyznach działalności przedsiębiorców. Nie unikamy tematów trudnych i wymagających niekonwencjonalnych rozwiązań w zakresie obwiązujących przepisów. Doradzamy zarówno na etapie otwierania działalności gospodarczej, poprzez świadczenie obsługi prawnej w sprawach bieżących, na postępowaniach likwidacyjnych lub upadłościowych kończąc. Nie obce są Nam również problemy dnia codziennego zwykłych ludzi.

Usługi prawne świadczymy w formie:

* sporządzania opinii prawnych oraz projektów aktów
prawnych, umów i pism,
* analizy prawnej zleconych zagadnień,
* zastępstwa procesowego i prawnego,
* udziału w negocjacjach,
* udziału w mediacjach,
* świadczonych porad i konsultacji,

Mając na uwadze komfort Klienta usługi wykonujemy:

* w siedzibie Kancelarii,
* w siedzibie Klienta,
* w miejscu wskazanym przez Klienta,
* telefonicznie,
* za pośrednictwem Internetu.


Login