Prawo Cywilne

Baltic Lawyers


Wspieramy Naszych klientów w pełnym zakresie spraw cywilnych
wynikłych z relacji rodzinnych, spadkowych czy powstałych na skutek
podjętych zobowiązań lub zdarzeń losowych.
Doradzamy przy mediacjach i obsłudze sporów sądowych, również
w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za szkody majątkowe
i osobowe, w tym także z udziałem cudzoziemców i podmiotów zagranicznych

Prawo Morskie