Ubezpieczenia

Baltic Lawyers

Niewątpliwie na rozwój działu praktyki prawnej kancelarii doniosły wpływ miały doświadczenia związane z obsługa klientów w sprawach morskich oraz yachtingu, a zwłaszcza w sporach dotyczących roszczeń wynikłych z uszkodzenia ładunku, bądź kontenera. Stąd też w ramach pozyskanych zleceń szczególną uwagę przywiązujemy do zabezpieczenia interesu klientów już na etapie zawierania umów ubezpieczenia i ich relacji z ogólnymi warunkami ubezpieczającego, a także prowadzonych spraw odszkodowawczych w formule arbitrażowej bądź procesowej. Reprezentujmy także interesy agentów ubezpieczeniowych w relacjach z podmiotami prowadzącymi działalność ubezpieczeniową.

Prawo Morskie