Prawo Morskie

Baltic Lawyers

W tematyce obrotu i handlu morskiego doradzamy naszym klientom na każdym etapie transportu ich ładunków podczas żeglugi morskiej. Mając na uwadze zarówno bezpieczeństwo jak i interes ekonomiczny uczestników „shippingu” staramy się optymalizować ich decyzje odnośnie:

  • wyboru właściwego ubezpieczyciela,
  • wysokości stawek ubezpieczeniowych dla wskazanych rodzajów ładunków,
  • rodzaju zwieranych umów przewozu morskiego,
  • uczestnictwa w awarii wspólnej oraz w wypadkach i zderzeniach,
  • aresztu jednostek morskich.

Na zlecenie naszych klientów prowadzimy także sprawy z zakresu:

1. O&ROS – (oil&rig offshore support)
Obsługa projektów z branży Oil&Rig z uwzględnieniem w szczególności
branży offshore.
2. SS&LA – (shipyard support & legal advising)
Wsparcie i doradztwo branży stoczniowej.
3. CT&DD – (container terminal & depot dispute resolutions)
Obsługa rozwiązywania sporów w sprawach szkód w związku
z działalnością terminali ładunkowych, kontenerowych oraz
depotów kontenerowych.
4. C&CCS – (container cargo claim support)
Doradztwo, wsparcie i reprezentacja w sprawach szkód kontenerowych
i ładunkowych.
5. ATCC – (assessment of technical container conditions)
Audyt prawny i techniczny kontenerów.
6. CC – (cruise claims)
Zarządzanie i obsługa odszkodowań turystyki morskiej.
7. LS4PST – (legal support for professional sailing team)
Doradztwo prawne dla profesjonalnych team’ów żeglarskich i ich załóg.
8. YR – (yacht registration)
Rejestracja jachtów żaglowych i motorowych w kraju i za granicą.

Inne

Reprezentujemy także armatorów krajowych i zagranicznych oraz pozostałych uczestników obrotu morskiego w portach polskich, jak również w postępowaniach sądowych i arbitrażowych.

W imieniu członków załóg dochodzimy wypłat zaległych należności od pracodawców krajowych i zagranicznych, jak również odszkodowań z tytułu wypadków na statkach i pozostałych jednostkach morskich.

Reprezentujemy także marynarzy w postępowaniach karnych i administracyjnych przez organami administracji morskiej.