Prawo Gospodarcze i Handlowe

Baltic Lawyers

Posiadamy doświadczenie zarówno krajowe jak i międzynarodowe w obsłudze podmiotówgospodarczych, zarówno w sprawach indywidualnie zleconych jak i kompleksowym wsparciu działalności. Reprezentujemy Naszych klientów m.in. w zarządzaniu korporacyjnym ich przedsiębiorstw obejmującym obsługę organów spółek, doradztwo w zakresie uregulowań Kodeksu Spółek Handlowych oraz aktów prawnych wykonawczych i pokrewnych, opracowywania projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i ich organów. Z racji działalności Naszych klientów w sferze pro bono i pro społecznej prowadzimy także praktykę obsługi procesów tworzenia i zarządzania fundacjami i stowarzyszeniami także o zasięgu międzynarodowym

Prawo Morskie